Khẳng định uy tín chủ đầu tư với The Avila 3

Bê Tông 620 là công ty chuyên về sản xuất các loại dầm bê tông cốt thép, tham gia xây dựng và thi công các công trình kỹ thuật, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. Nổi bật với các công trình đã thi công...